Search
Close this search box.

MARKUS HUEMER “Ducks Do not Freeze on Ice” (Patke se ne smrzavaju na ledu) X VITAMIN

MARKUS HUEMER

Ducks Do not Freeze on Ice”

(Patke se ne smrzavaju na ledu)

X VITAMIN, Resavska 19, Beograd

Otvaranje izložbe: utorak, 11. jun u 19h

Izložba austrijskog umetnika Markusa Huemer -a pod nazivom Patke se ne smrzavaju na ledu (Ducks Do not Freeze on Ice) biće otvorena u utorak, 11. juna u galeriji X Vitamin na adresi Resavska 19 u Beogradu sa početkom u 19h.

Naziv izložbe podvlači činjenicu da postoje vrste sa savršenijim urođenim mehinizmima opstanka od onih koje poseduje ljudska vrsta. Ovo razmišljanje se može dovesti u vezu sa osporavanjem dominantne uloge koju čoveka ima u oblikovanju planete. Novo holističko shvatanje sveta koje podrazumeva međuzavisnost svih ekosistema je od suštinskog značaja za očuvanje planete, jedinog životnog prostora koji imamo na raspolaganju i koje smo dužni da delimo sa drugima.

U svojoj višegodišnjoj umetničkoj praksi Humer istražuje osobenosti percepcije umetničke stvarnosti kroz dinamičnu razmenu iskustava u proširenim i tradicionalnim medijima. Humer radi kako u medijima slike i crteža, tako i u interaktivnim ambijentalnim instalacijama i kompjuterskoj animaciji, usredsređujući se na sam proces više nego na reprezentaciju realnosti koja u oba slučaja proizilazi iz veštačke stvarnosti – umetničke vizije ili kompjuterski generisane slike.

Izložba predstalja seriju slika i crteža nastalih tokom 2020. i 2021. godine u kojima Humer obrađuje motiv kriptograma – biljki koje se razmožavaju putem spora, kao što su lišajevi, mahovine, paprati, morske alge, gljive, virusi, bakterije… Ovi najraniji oblici života na našoj planeti su jedini životni oblici koji do danas nisu napustili evolucioni proces prkoseći bilo kakvoj klimatskoj promeni. Kriptogrami predstavljaju šifrovane poruke koje zahtevaju dešifrovanje, a proces evolucije mikroorganizama može se posmatrati kao prirodni oblik dešifrovanja genetskih informacija.

Izložba Markusa Humera realizovana je uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Biće otvorena do 31. jula 2024. godine.

O umetniku:

Markus Huemer je rođen u Lincu 1968. godine, gde je studirao slikarstvo. Nakon toga je pohađao Kunstakademie Dusseldorf i imenovan je za saradnika na Akademiji medijske umetnosti u Kelnu. Pored toga, studirao je istoriju umetnosti, filozofiju i latinsku filologiju. Nakon predavača na Gete univerzitetu u Frankfrutu, postao je profesor na Akademiji lepih umetnosti u Pragu. Izlagao je u brojnim međunarodno priznatim insitucijama i galerijama. Živi i radi u Berlinu. U svojoj višegodišnjoj umetničkoj praksi on istražuje osobenosti percepcije umetničke stvarnosti kroz dinamičnu razmenu iskustava u proširenim i tradicionalnim medijima. Izložba u galeriji X Vitamin predstalja seriju slika i crteža nastalih tokom 2020. i 2021. godine u kojima Huemer obrađuje motiv kriptograma – biljki koje se razmožavaju putem spora, kao što su lišajevi, mahovine, paprati, morske alge, gljive, virusi, bakterije… Ovi najraniji oblici života na našoj planeti su jedini životni oblici koji do danas nisu napustili evolucioni proces prkoseći bilo kakvoj klimatskoj promeni. Kriptogrami su neka vrsta osnovnog okruženja na našoj planeti iz kojeg uvek može nastati novi, drugačiji život.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts